Publicerad: 5 maj 2020

Upphandling, förskolor

SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader.

Det upphandlade ramavtalet erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. Kommuner besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

Upphandlingen har genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.  Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

Bilder på förskolor som upphandlats

Vägledning, stöddokument och ritningar

Kommuner köper in förskolebyggnaderna via Inköpscentralen på SKL Kommentus. Inköpscentralen har tagit fram en vägledning för inköp, stöddokument och publicerat ritningar. Kommuner får information om hur inköp genomförs, steg för steg.

Ramavtal för förskolebyggnader, SKL Kommentus

Leverantörerna som tilldelas ramavtalet

Leverantörerna presenteras här i bokstavsordning:

 • Brixly
 • Erlandsson
 • Flexator
 • Friendly Building
 • JSB
 • Moelven
 • NCC
 • Peab
 • Serneke
 • SjötorpsHus
 • Skanska

Informationsansvarig

 • Peter Haglund
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!