Publicerad: 11 december 2020

Nätverk för kommunernas lokalstrateger

Nytt nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Madeleine Bergström, Linköpings kommun, och Henrik Nygren, Malmö stad, startar ett nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyten och omvärldsspaning.

Nätverket arrangeras under testperioden oktober 2020 - december 2021 för att därefter utvärderas av nätverkets medlemmar.

En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” kommer att erbjudas exklusivt för nätverkets medlemmar tillsammans med inbjudan till ett digitalt nätverksmöte den 19 november 2020 och till två digitala nätverksmöten under 2021.

Medlemskapet i nätverket är avgiftsfritt 2020-2021 för de kommuner som är betalande medlemmar i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor – upp till två personer per kommun utan extra debitering.

Övriga kommuner välkomnas både till FoU-fonden och till nätverket. Medlemskapet i nätverket för kommunernas lokalstrateger kostar 500 kronor exklusive moms för 2020 per kommunrepresentant och 1 000 kronor exklusive moms för 2021 per kommunrepresentant.

Medlemskapet är personligt, men kan överlåtas till en kollega.

Välkommen att bli medlem i nätverket!
Anmälan till nätverket för kommunernas lokalstrateger

Om nätverket för lokalstrateger - Frågor besvaras av Helén Örtegren.

Om FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Frågor besvaras av Bo Baudin.

Information om SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor
Förteckning över medlemskommuner i FoU-fonden (PDF, nytt fönster)

Medlemskap i FoU-fonden kostar 60 öre per kommuninvånare och år.

Anmälan för medlemskap i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!