Publicerad: 11 december 2020

FoU-projektet Lokalförsörjningsprocesser

Kommuner välkomnas att medverka och bidra med frågeställningar och erfarenheter kring den egna kommunens lokalförsörjningsprocesser.

Kommunrepresentanter från kommuner som är medlemmar i FoU-fonden sökes till styrgruppen, workshopen och till intervjuer.

Intresseanmälan, FoU-projektet Lokalförsörjningsprocesser

Medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Styrgruppen för projektet

Syfte

Styrgruppen ger stöd och delar med sig av erfarenheter till konsulten och SKR för att projektet ska resultera i ett användbart stöd för kommunernas lokala löpande utvecklingsarbete kring den egna kommunens lokalförsörjningsprocess.

Målgrupp

Tjänstepersoner och politiker med ansvar för den egna kommunens lokalförsörjningsprocess.

Möten

Tre digitala styrgruppsmöten om två timmar per möte i början av februari, i början av mars och i slutet av mars 2021. Tid behövs inför respektive möte för att läsa in och kommentera utskickat material.

Workshop för behovsanalysen

Under slutet av januari 2021 anordnas en workshop för behovsanalys. Datum fastställs under december 2021. Syftet med workshopen är att definiera kommunernas frågeställningar inför projektets vidare arbete.

Målgrupp

Både tjänstepersoner och politiker med ansvar för kommunens centrala lokalförsörjningsprocess. Minimum tio personer – maximum 30 personer.

Intervjuer med kommuner

Intervjuer med preliminärt fyra kommuner som vill dela med sig av information om och erfarenheter kring sin organisation och sin process för att arbeta med kommunens lokalförsörjning. Intervjuerna kommer att filmas och textas. Kommunerna godkänner det filmade materialet innan det publiceras.

Inför urval av medverkande kommuner till intervjuerna

För att presentera kommuners arbete med lokalförsörjningsprocesser, är målsättningen att urvalet av kommuner både får en geografisk spridning över landet och med representation från de tre huvudsakliga kommungrupperna.

SKR:s kommungruppsindelning

  • Storstäder och storstadsnära kommuner
  • Större stöder och kommuner nära större stad
  • Mindre stöder/tätorter och landsbygdskommuner

Tidplan och spridning av projektresultaten


Projektet startar under december 2020 och beräknas vara slutfört och publicerat den 31 maj 2021.

Projektet kommer att presenteras under följande tillfällen

  • 15 april 2021 under det digitala nätverksmötet med kommunernas lokalstrateger.
  • 11 maj 2021 under FoU-fondens digitala konferens Branschdagarna 2021.
  • Under maj 2021 under styrelsemötet för FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Branschdagarna 2021

Den skriftliga projektrapporten och de filmade intervjuerna planeras att publiceras på webbplatsen Offentligafastigheter. Webbplatsen är en samproduktion mellan kommuner, regioner och statliga fastighetsägare genom FoU-fonden Offentliga fastigheter.

Offentligafastigheter

Finansiering av projektet

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierar projektet Lokalförsörjningsprocesser. Upphandling pågår av konsult för genomförande av projektet.

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!