Publicerad: 29 november 2019

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid.

SKR har genomfört enkätundersökningar 2014 och 2015 om anläggningar inom idrott, fritid och kultur. Syftet har varit att belysa ägande och drift av beståndet.

Så här ser det ut i landet

  • Kommunerna äger och driver nio av tio folkbibliotek.
  • Kommunerna äger och driver mer än hälften av alla kulturanläggningar (museer, teaterhus, konsthallar, kulturhus och konserthus).
  • Folkbibliotek finns i alla kommuner.
  • Museer finns i 65 procent, teaterhus i 51 procent och konsthallar i 43 procent av alla kommuner.
  • Kommunerna stödjer även anläggningar som ägs/drivs av andra aktörer.
  • Allt fler kommuner lägger över idrotts- och fritidsanläggningar på kommunala bolag.
  • Antalet fritids/ungdomsgårdar minskar.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!