Publicerad: 22 november 2018

Allaktivitetshus

Offentliga verksamhetslokaler kan på olika sätt samutnyttjas för att öka nyttan av resurserna. Ett sätt är att använda skolbyggnader för andra aktiviteter än den schemalagda skolundervisningen och fritidshemsverksamheten.

Aktivitetshus i Malmö

På allaktivitetshusen i Lindängeskolan och Hermodalskolan i Malmö kan barn, ungdomar och vuxna som bor i området gratis delta i olika aktiviteter. Hör Said Mekahal, sektionschef Kulturförvaltningen i Malmö stad, berätta om vad som är bra att tänka på vid uppstart av ett allaktivitetshus och hur man får med tjejer i verksamheten

Kultur- och allaktivitetshus, Malmö stad

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!