Publicerad 11 mars 2021

FoU-fonden Offentliga fastigheter

Ett antal offentliga fastighetsförvaltare driver utvecklingsfrågor efter ett gemensamt utvecklingsprogram. Programmet styrs som en fristående fond, Offentliga fastigheter.

Fonden styrs av en ledningsgrupp med representanter från följande medlemsorganisationer:

  • Kommunfonden, FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
  • Fastighetsrådet, FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor
    Samverkansforum, representeras av Statens fastighetsverk och Specialfastigheter
  • Fortifikationsverket

Offentliga fastigheter

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset