Publicerad: 19 juni 2019

Ny rapport om skolmiljöer – utvärdering och erfarenhetsåterföring

Under de närmaste åren kommer många nya skolor att byggas. För att inte lokalens ändamålsenlighet i förhållande till skolans uppdrag ska gå förlorad lyfts nu bland annat goda exempel från flera huvudmän runt om i landet och en analys om vad forskningen säger om skolmiljöns betydelse fram i en ny rapport.

Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö (PDF, nytt fönster)

I ett analysprojekt kring skolmiljöer, vars slutrapport nu publiceras, har bland annat följande frågor varit i fokus:

  • Vad bör man som skolhuvudman tänka på vid planering av nybyggnation och renovering?
  • Hur bygger man en skola som främjar barns utveckling och lärande?
  • Vad kan vi lära av de erfarenheter som finns och hur tar vi tillvara forskningsresultat?

Gåturer

Gåturer metod för dialog och analys, Arkitekturanalys

I projektet har ingått att praktiskt tillämpa den så kallade gåturmetoden – en metod för strukturerade observationer av byggnader och utomhusmiljöer som genomförs tillsammans med lärare och skolpersonal.

Projektet i samverkan med SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Projektet har genomförts av Ifous i samverkan med Stockholms stad, Nacka kommun, Huddinge kommun och Kungsbacka kommun samt SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor och Högskolan i Gävle. Syftet har varit att ge skolhuvudmän stöd i att tänka strategiskt när det gäller hur skollokaler kan utformas utifrån skolans pedagogiska uppdrag.

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!