Publicerad: 29 november 2019

Röster om offentliga aktörers roll för utvecklingen av besöksnäringen

Många olika offentliga aktörer; statliga, regionala och kommunala kan på olika sätt bidra till utvecklingen av svensk besöksnäring. I samband med konferensen Besöksnäringen på agendan passade SKR på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Kjell Eriksson.

Kjell Eriksson.

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Länkarna leder alla till mp3-filer. Du kan antingen spara ner filen till din dator eller välja att öppna filen direkt. Filen spelas då upp i ditt standardprogram för ljud-uppspelning.

Programledare: Kjell "Kjelleman" Eriksson.

Britt Bohlin.

Britt Bohlin.

Varför är besöksnäringen så viktig och hur kan näringen bli ännu mer framgångsrik i att utveckla Sverige?

Britt Bohlin, ensamutredare som 4 december 2017 lämnade över Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 2017:95 till näringsminister Mikael Damberg.

Britt Bohlin, 10 minuter (mp3, nytt fönster)

Sara Nylund.

Sara Nylund.

Politiker har makten att få företag att våga satsa

Som politiskt förtroendevald kan man skapa de politiska förutsättningarna för företag att våga satsa. Det handlar bland annat om tydlig rollfördelning och att visa på politikens genuina vilja att utveckla näringen. Sara Nylund, Socialdemokrat och är ordförande i Samhällsnämnden i Härnösand. Sara är också ordförande i Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

Sara Nylund, 4 minuter (mp3, nytt fönster)

Helena Nyberg Brehnfors.

Helena Nyberg Brehnfors.

Vad gör Tillväxtverket för att stödja utvecklingen av svensk besöksnäring?

Helena Nyberg Brehnfors är enhetschef för entreprenörskap på Tillväxtverket. Myndigheten har det statliga ansvaret för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism.

Helena Nyberg Brehnfors, 6 minuter (mp3, nytt fönster)

Mats Forslund.

Mats Forslund.

Det är kunden/gästen som bestämmer

Det är kunden/gästen som vi måste ha som utgångspunkt för att utveckla destinationer. Hur får vi med kunden i vår utveckling av näringen? Mats Forslund är Vd för Jämtland Härjedalen Turism och ledamot i Svensk turism styrelse.

Mats Forslund, 5 minuter (mp3, nytt fönster)

Pia Jönsson-Rajgård.

Pia Jönsson-Rajgård.

"De goda krafterna måste samverka för att utveckla framtidens besöksnäring"

Med kunskap utvecklar vi framtidens besöksnäring. Pia Jönsson-Rajgård är vd för Tourism in Skåne och ordförande för det Regionala nätverket för turism.

Pia Jönsson-Rajgård, 6 minuter (mp3, nytt fönster)

Elisabeth Elmsäter Vegsö.

Elisabeth Elmsäter-Vegsö.

Besöksnäring bygger på attraktion och handeln bidrar alltid till den

Elisabet Elmsäter-Vegsö är näringspolitisk expert på Svensk handel och sitter bl a också i styrelsen för Svenska stadskärnor.

Elisabet Elmsäter-Vegsö, 5 minuter (mp3, nytt fönster)

Josefina Syssner.

Josefina Syssner.

Besöksnäringen utvecklas både av företagare och det offentliga

Forskning om besöksnäring kan ha många olika perspektiv. Företagsperspektivet eller det Josefina Syssner intresserar sig för, det offentligas roll. Så hur kan en kommun bidra till utveckling av besöksnäringen? Josefina Syssner och är forskare och föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier. Som forskare har hon i första hand intresserat sig för de politiska frågorna, strategier och processer som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum.

Josefina Syssner, 5 minuter (mp3, nytt fönster)

Sofie Bredahl.

Sofie Bredahl.

Så arbetar vi med samverkan mellan företag i sydöstra Skåne

Företagen behöver samverka för att utveckla destinationen. Det offentliga kan vara motor för samverkan och att förmedla kunskaper som varje företagare inte själv kan ta fram. Sofie Bredahl är utvecklingschef i Simrishamns kommun och har tidigare varit turistchef.

Sofie Bredahl, 6 minuter (mp3, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!