Publicerad: 29 november 2019

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

SKR stöder kommuners och regioners arbete med besöksnäringsfrågor bland annat genom att skapa mötesplatser. En gång per år anordnar SKR konferensen Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling och två gånger om året bjuds besöksnäringsansvariga i kommuner in till webbsända nätverksträffar.

Fokus på besöksnäringen

I samband med SKR:s nätverksmöte för ansvariga för näringslivsfrågor, som hålls två gånger om året, genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. Dessa förmöten webbsänds och kan ses i efterhand.

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation från möten Fokus på Besöksnäringen

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling

Besöksnäring på agendan arrangeras varje år och är offentlig sektors viktigaste mötesplats för att diskutera samhällets roll i utvecklingen av besöksnäringen.

Besöksnäring på agendan 2019, tema: hållbart hela vägen

Tid: 4 december 2019

Plats: Hotel At Six, Stockholm

Anmälan för webbsändning eller deltagande på plats

Under dagen kommer vi tillsammans utforska vad Agendan 2030- arbetet kan betyda för arbetet med besöksnäring. Vi kommer att samtala om strategier för hållbarhet och diskutera en framtida turismpolitik på lokal, regional, nationell och nordisk nivå. Vi kommer att lyfta viktiga dilemman i fråga om hållbarhet, turism och samhällsutveckling. Vi diskuterar vilken roll offentliga aktörer, såväl politiker som tjänstepersoner inom olika sektorer, har samt delar spännande initiativ från aktörer från olika delar av landet som påbörjat sin resa mot mer hållbara destinationer.

Dokumentation från tidigare konferenser

2018

Den 6 december 2018 tredje året i rad samlades politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap. Konferensen genomfördes av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2018

2017

Den 7 december samlades, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserade vi på kunskap och kompetens.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2017

Röster från konferensen

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Under konferense passade vi på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!