Publicerad: 17 november 2020

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

SKR stöder kommuners och regioners arbete med besöksnäringsfrågor bland annat genom att skapa mötesplatser. En gång per år anordnar SKR konferensen Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling och två gånger om året bjuds besöksnäringsansvariga i kommuner in till webbsända nätverksträffar.

Fokus på besöksnäringen

I samband med SKR:s nätverksmöte för ansvariga för näringslivsfrågor, som hålls två gånger om året, genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. Dessa förmöten webbsänds och kan ses i efterhand.

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation från möten Fokus på Besöksnäringen

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling

Besöksnäring på agendan arrangeras varje år och är offentlig sektors viktigaste mötesplats för att diskutera samhällets roll i utvecklingen av besöksnäringen.

Besöksnäring på agendan 2020

Temat för årets konferens är "Besöksnäring i ett nytt landskap" och vi sätter fokus på hur vi kan blicka bakåt på pandemins effekter och planera framåt för förnyelse och utveckling av näringen. Konferensen genomförs i år digitalt.

Tid: 25 november, klockan 9–16.

Information om program och anmälan

Dokumentation från tidigare konferenser

2019

2019 års upplaga av Besöksnäring på agendan kretsade kring vad Agendan 2030- arbetet kan betyda för arbetet med besöksnäring. Det fördes samtal om strategier för hållbarhet och diskutera en framtida turismpolitik på lokal, regional, nationell och nordisk nivå.

Dokumentation, Besöksnäring på Agendan, 2019

2018

Den 6 december 2018 tredje året i rad samlades politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap. Konferensen genomfördes av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2018

2017

Den 7 december samlades, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserade vi på kunskap och kompetens.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2017

Röster från konferensen

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Under konferense passade vi på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!