Publicerad 16 februari 2021

Nyckeltal per enhet i Jämföraren

Många av nyckeltalen i Kolada finns per enhet, det vill säga per skola eller hemtjänstgrupp med mera.

I filmen visar RKA dig hur du hittar resultat per enhetsnivå i verktyget Jämföraren.

Filmen är 6 minuter och 53 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef