Publicerad 16 februari 2021

Jämföraren för regioner

För dig som vill göra jämförelser mellan regioner finns verktyet Jämföraren i Kolada. I filmen lär du dig grunderna hur du tar fram ett jämförelsediagram, trenddiagram och hur du hittar mer information om nyckeltalet.

Verktyget Jämföraren använder du med fördel för att se din regions nyckeltal och för att enkelt göra jämförelser med andra, oavsett verksamhetsområde. I filmen visar RKA dig hur du:

  • hittar Jämföraren i databasen Kolada,
  • hittar nyckeltal för olika verksamheter,
  • gör jämförelser med andra regioner, samt
  • hittar färdiga nyckeltalssammanställningar.

Filmen är 3 minuter och 25 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef