Publicerad 16 februari 2021

Fri sökning - nyckeltal per enhet

För att se resultatet för en enskild skola, hemtjänstgrupp eller särskilt boende använder du med fördel funktionen Fri sökning – enhetsvisning – i Kolada. Här visar RKA dig hur du kan arbeta med enhetsvisningen i databasen.

Filmen är 3 minuter och 38 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef