12 juni 2023 kl. 09.00-10.30

Fri sökning i Kolada, juni

RKA går igenom de olika funktionerna och växlar genomgångar med eget arbete. Efter utbildningen kan du göra egna sökningar i Koladas Fria sökning, skapa tabeller och göra andra visualiseringar efter egna önskemål. Inga förkunskaper krävs. Välkommen.

Anmäl dig

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en kommun eller i en region.

Innehåll och förutsättningar

Fri sökning är den del av Kolada där du själv styr dina val, medan i Jämföraren presenteras färdiga urval av nyckeltal i tabeller och diagram.

Vid den här utbildningen får du träna på att använda Fri sökning för jämförelser och analys.

  • RKA visar dig hur du söker fram data och hur du visualiserar nyckeltalen i olika diagram.
  • Du arbetar direkt mot databasen Kolada.
  • Du kommer att bygga egna tabeller och visualiseringar, helt efter dina behov och önskemål.
  • Du behöver inga förkunskaper i Kolada för att delta i utbildningen.

Utbildningsledare

  • Per Sandgren, projektledare, RKA
  • Camilla Eriksson, projektledare, RKA

Observera

Eftersom genomgångar varvas med eget arbete i Kolada är det en förutsättning att du deltar på utbildningen via en dator.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare