24 november 2021 kl. 13.30-15.00

Använda data från Kolada och arbeta i Excel, tillfälle 2

Utbildningen vänder sig till dig som önskar bli duktigare på att hämta data från Koladas verktyg Fria sökning till Excel. Du får tips på hur du kan strukturera nyckeltalen du exporterat för att kunna göra din analys.

Anmäl dig

I Koladas Fria sökning finns möjlighet att hämta över data till Excel. Det går att exportera stora mängder och vi vet att många användare lägger tid på att klippa och klistra i Excelexporten, när det finns "fiffiga" funktioner att använda.

Vid den här utbildningen söker vi fram några nyckeltal och kommuner/regioner i Kolada. Sedan fokuserar vi på hur du bearbetar din export från Kolada till Excel så att du på ett smidigt sätt kan analysera och visualisera uppgifterna i pivottabell och diagram.

Om du har frågor

Ansvarig för anmälan och innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, projektledare vid RKA

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA