Publicerad 2 mars 2021

Vad vet vi om effektiviteten i landets kommuner?

15 februari 2021 lanserade RKA en ny rapport om Effektivitet. Innehållet baseras på analyser av de nyckeltal för produktivitet och effektivitet som finns publicerade sedan augusti 2020 i Kolada. Du kan se sändningen i efterhand och ta del av rapporten.

I rapporten har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se på nationell nivå. RKA fick uppdraget att ta fram nyckeltal för effektivitet i kommuner och regioner av Finansdepartementet hösten 2019. Nyckeltalen är justerade utifrån struktur för att göra det möjligt att jämföra kommuner som har olika förutsättningar.

I rapporten har effektivitetsindex och genomsnittlig effektivitet beräknats och kommer att redogöras för vid webbsändningen. Dessa mått finns inte publicerade i Kolada då de är under utveckling och där flera begränsningar finns relaterat till datatillgång och täckningsgrad.

Rapport om Effektivitet i kommuner

Lansering av rapporten Effektivitet i kommuner

Filmen är 1 timme och 12 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef