Publicerad 21 februari 2023

Koll på analysen - stöd för jämförelser och analys i kommuner och regioner

RKA har tagit fram en skrift som heter Koll på analysen. Den beskriver på ett praktiskt sätt hur det går att genomföra en analys enligt de fem stegen i styrsnurrans del Uppföljning och analys.

RKA beskriver vilka olika jämförelser som är relevanta att göra i analysen och varför, samt vilka olika metoder som kan användas för att söka orsaker till avvikelser. Vår förhoppning är att skriften ska tjäna som karta och kompass i ditt analysarbete.

Att arbeta med analys

Du är varmt välkommen att kontakta RKA med frågor om analys.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef