Publicerad 5 juli 2021

Formulär för insamling av resultat inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

För flera av måtten inom KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. RKA har publicerat aktuella formulär för insamlingen.

Formulär för insamling av resultat inom KKiK

Insamlingsperiod och frågor

Insamlingsperioden är till och med 31 oktober 2021.

Behörighet till Kolada att registera data

Du kontaktar RKA via e-post för att få behörighet samt nödvändiga instruktioner för att registrera kommunens data i Kolada.

inmatning@kolada.se

Om du har frågor om Kolada, eller vill veta hur du gör för att publicera din kommuns data är du välkommen att kontakta RKA.

Läs vidare

Kontakta RKA