Publicerad 15 april 2021

Vad är ett så kallat ovägt medel?

Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner eller regioner – det vill säga hur det ser ut i en genomsnittlig kommun eller region när hänsyn inte har tagits till kommunens eller regionens storlek.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef