Publicerad 15 april 2021

Vad är ett medelvärde för riket?

Riket är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare (eller brukare eller patient eller elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef