Publicerad 15 april 2021

Hur beräknas medelvärdet för riket?

Ett medelvärde för riket beräknas genom att varje kommun eller region viktas olika tungt beroende på att man har olika många invånare, brukare, patienter och så vidare. Det vill säga vi tar hänsyn till att kommuner eller regioner är olika stora.

  • Det beräknas genom att vi summerar alla kommuners eller regioners värden i täljaren respektive nämnaren och dividerar dessa två summor.

Exempel: Uppgiften om Riket för Meritvärde i åk 9 beskriver resultatet för en genomsnittlig elev i Sverige.

Du kan ta del av fler exempel genom att se filmen på sidan.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef