Publicerad 6 april 2021

Nyckeltal om effektivitet för kommuner

RKA har lanserat nyckeltal för kommuner i form av kvalitetsindex och resursindex – vilka sammantaget kan säga något om produktivitet och effektivitet i jämförelse med andra.

För att möjliggöra analys och jämförelser av relativ effektivitet har RKA publicerat nyckeltal i Kolada. Med hjälp av dessa kan kommuner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med stor försiktighet.

Nyckeltalen i Kolada

Vägledning: stöd för användande och tolkning av nyckeltal för effektivitet (PDF) Pdf, 2 MB.

Syftet med nyckeltalen för produktivitet och effektivitet är att de ska kunna bidra till insikter – är vår verksamhet effektiv eller inte – genom att peka ut utmaningar och förebilder i olika verksamheter och i olika kommuner. Nyckeltalen är justerade utifrån struktur för att göra det möjligt att jämföra kommuner som har olika förutsättningar.

De nyckeltal som ingår i beräkningarna är följande verksamhetsområden:

  • Utbildning: förskola, grundskola och gymnasieskola, samt
  • Stöd och omsorg: LSS, ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg.

Produktivitets- och effektivitetsnyckeltal i Kolada (kort version)

RKA berättar kort för dig hur du i Kolada kan hitta nyckeltalen för produktivitet- och effektivitet och vilka index som ingår i nyckeltalen.

Filmen är 3 minuter och 5 sekunder lång.

Produktivitets- och effektivitetsnyckeltal i Kolada (längre version)

I en längre version där RKA visar dig hur du kan arbeta med nyckeltalen för produktivitet och effektivitet och göra olika jämförelser och analyser i verktyget Jämföraren.

Filmen är 11 minuter och 44 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Eva Höög
    Webbredaktör