Publicerad 8 mars 2021

Koll på hemtjänsten - en handledning för analys av hemtjänstkostnader

Skriften är tänkt som en handledning för att stödja kommunerna i en sådan analys. Det vill säga vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader och varför ser kostnaderna i vår kommun ut som de gör?

Viktiga faktorer som påverkar hemtjänstens kostnader

Nyckeltalet Kostnad per brukare i hemtjänst har ofta kommit upp till diskussion där det handlar om jämförelser. Nyckeltalet visar stora variationer mellan kommunerna och en ganska ryckig utveckling mellan åren, något som väckt frågor och funderingar kring tänkbara orsaker. Varför ser det ut som det gör?

En del av skillnaderna kan förklaras av vissa kvalitetsproblem i den underliggande statistiken över antalet brukare. Men skillnaderna kan också ha andra viktiga orsaker och det kan krävas en litet djupare analys av kostnader och verksamhet för att hitta dem.

Handledning för analys av kommunens hemtjänstkostnader

Handledningen har tagits fram av en arbetsgrupp inom RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Borlänge, Eslövs, Gislaveds, Grästorps, Heby, Hässleholms och Lindesbergs kommuner.

Koll på hemtjänsten och handledning (PDF-dokument) Pdf, 1 MB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Eva Höög
    Webbredaktör