Publicerad 15 augusti 2022

Skola - nyckeltal och analys

Varje enskild kommuns nyckeltal och den senaste statistiken finns tillgänglig i databasen Kolada. RKA ger kommuner stöd i analysarbetet genom att bland annat erbjuda filmer som visar hur du arbetar med nyckeltalen i Kolada.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef