Publicerad 5 maj 2023

Strategi för hälsa - region

Filmen visar dig hur du hittar din regions nyckeltal för Strategi för hälsa i databasen Kolada. Du får bland annat veta hur du kan göra jämförelser med andra regioner utifrån nyckeltalen.

Du får veta hur du kan göra jämförelser med andra kommuner. RKA går igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren i Kolada, som till exempel

  • hur du tar fram ett jämförelsediagram
  • var du hittar könsuppdelad statistik
  • hur du kan se data för flera år.

Filmen är 7 minuter och 29 sekunder lång.

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef