Publicerad 1 juni 2021

Öppna jämförelser folkhälsa - regioner

Filmen ger dig kunskap om hur du hittar och använder nyckeltalen i databasen Kolada för Öppna jämförelser inom Folkhälsa i regioner. Du får bland annat veta hur du kan göra jämförelser med andra kommuner.

RKA går igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren i Kolada, som till exempel

  • hur du tar fram ett jämförelsediagram
  • var du hittar könsuppdelad statistik
  • och hur du kan se data för flera år.

Filmen är 9 minuter och 23 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef