Publicerad 1 juni 2021

En inledning till Öppna jämförelser för folkhälsa och om nyckeltalen i Kolada

Elisabeth Skoog Garås, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar Öppna Jämförelser för folkhälsa. Hon ger också information om de verktyg som finns att tillgå för analys som RKA och SKR erbjuder kommuner och regioner.

Filmen är 8 minuter och 37 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef