OBS! Evenemanget är avslutat!21 mars 2023 kl. 10.00-12.00

Webbiarium: Indikator-workshop

Anmäl dig

Målgrupp

Indikator-workshopen syftar till att belysa olika aspekter av att ta fram kvalitetsindikatorer kring utvalda områden i PrimärvårdsKvalitet och riktar sig till personer som är intresserade av konstruktion av kvalitetsindikatorer och har insyn i indikatorområdena.

Program ännu ej fastställt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.