24 november 2021 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Primärvårdsuppföljning, lansering

Välkommen till ett webbseminarium där vi lanserar Primärvårdsuppföljning, ett metodstöd för dialogbaserad uppföljning som har grunderna i Tillitsbaserad ledning och styrning.

Anmäl dig

Preliminära programpunkter

  • Presentation av metodstödet för tillitsbaserad uppföljningsdialog
  • Vad säger forskningen?
  • Uppföljningsdialog i praktiken
  • Erfarenhetsutbyte i smågrupper

Om Primärvårdsuppföljning

Primärvårdsuppföljning är ett metodstöd för dialogbaserad verksamhetsuppföljning och baseras på grundprinciperna för Tillitsbaserad ledning och styrning. Metoden är ett konkret verktyg och ger även förslag på datakällor som kan användas vid dialogen och bland annat inkluderar Primärvårdskvalitet.

Primärvårdsuppföljning grundar sig i ett vetenskapligt arbete och är framtagen av SKR i samråd med vårdvalsnätverket och en referensgrupp med vetenskaplig och praktisk förankring i uppföljningsarbete.

Rapport om Primärvårdsuppföljning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset