4 september 2023 kl. 15.00-16.00

Nationellt program i förbättringsarbete inom Nära vård för ST-läkare i allmänmedicin

Du som är ST-läkare i allmänmedicin och planerar ditt förbättringsarbete erbjuds härmed att genomföra det inom ramen av ett nationellt program. Fokus kommer att vara omställningen till nära vård där viktiga delar är kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet och samordning.

Programmet innehåller teori och praktik inom förbättringskunskap. Vi går igenom konkreta metoder för uppföljning med bl.a. PrimärvårdsKvalitet. Du får träffa spännande såväl nationella som internationella föreläsare samtidigt som du får stöd av erfarna mentorer och möjlighet att bygga ett personligt nätverk.

Datum

Start: 4 september med digital introduktionsträff

 • 14-15 september 2023, internat (fysiskt)
 • 7 december 2023, fysiskt heldagsträff
 • 11-12 april 2024, internat (fysiskt)

Dessutom digitala möten om cirka en timma per månad under programmets gång.

Anmälan

Anmälan skickas via mejl till Susanne Steen senast 15/6. Platsantalet är begränsat och fördelning av platserna kommer att ske utifrån en jämn spridning över landet.

Susanne Steen

Avgränsning

Förbättringsarbetet ska vara kopplat till att förbättra kontinuitet genom arbetssätt kring Patientkontraktet/den dokumenterade överenskommelsens delar, så som fast läkarkontakt och fast vårdkontakt, samarbete över gränser, tillgänglighet och gemensam planering.

För deltagande krävs godkännande från verksamhetschef.

Ur programmet

 • Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral och Pierre Cherfan, verksamhetschef Region Jönköpings län:
  Förändringsarbete i praktiken: Enkla kontaktvägar mellan primärvård och slutenvård
 • Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård, SKR:
  Skiftet inom svensk hälso-och sjukvård till nära vård varför och hur
 • PrimärvårdsKvalitet- ett viktigt stöd i vardagens arbete
 • Gustaf Nälser, verksamhetschef och Tommy Bromander, distriktsläkare och övergripande studierektor Sörmland, Ekensbergs vårdcentral, Region Sörmland
  Från hyrläkare till fast läkare och team på Vårdcentralen Ekensberg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.