9 februari 2022 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Indikator-workshop Sköra äldre

Indikator-workshopen syftade till att belysa olika aspekter av att ta fram kvalitetsindikatorer kring Sköra äldre i PrimärvårdsKvalitet och riktade sig till personer som är intresserade av konstruktion av kvalitetsindikatorer och har insyn i arbetet med sköra äldre.

Programpunkter:

Information om PrimärvårdsKvalitet - förutsättningar och befintliga indikatorer om äldre Pdf, 584 kB.

Eva Arvidsson, allmänläkare


Enkät- och intervjustudier av äldre om olika aspekter och uppfattningar kring vården hos äldre

Kjell Lindström, allmänläkare

Kartläggning av vård i livets slutskede på SÄBO Pdf, 1 MB.

Rapport - Livet som 90-åring Pdf, 1009 kB.

Hur bra är VC för äldre - pensionärer granskar och jämför, 2017 Pdf, 432 kB.

Hur bra är VC för äldre - pensionärer granskar och jämför, uppföljning 2019 Pdf, 190 kB.


Hur arbetar regionerna idag?

Prediktionsmodell - hur kan vi identifiera sköra personer? Pdf, 982 kB. Magnus Nord, allmänläkare, Region Östergötland

Identifiera äldre med komplexa behov  Pdf, 1 MB.Pia Leierdahl, distriktssköterska, Region Uppsala

Prediktionsmodell för återinläggning på sjukhus

Dennis Nordvall, Region Jönköping

Under webbinariet hölls även diskussion i mindre grupper om nya indikatorer

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ulrika Elmroth, projekledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR