Publicerad 2 februari 2021

Vilka risker finns för patienternas integritet?

Eftersom inga integritetskänsliga uppgifter sänds till någon annan innebär systemet inga ökade risker för patienternas integritet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR