Publicerad 2 februari 2021

Vad kostar Primärvårdskvalitet?

Indikatorutvecklingen, den nationella databasen och dess funktioner samt de nya kompetensgrupper som nu byggs för primärvården har nationell finansiering och kan alltså användas utan kostnad. Varje huvudman svarar för kostnaderna på sin hemmaplan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR