Publicerad 2 februari 2021

Hur passar Primärvårdskvalitet ihop med de befintliga kvalitetsregistren?

Primärvårdskvalitet ger en bred bild av verksamheten. De etablerade kvalitetsregistren som samlar individdata till nationell nivå ger fördjupad kunskap om utvalda patientgrupper. Primärvårdskvalitet och de etablerade kvalitetsregistren kompletterar varandra.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset