Publicerad 2 februari 2021

Hur fungerar Primärvårdskvalitet i praktiken?

Huvudmän (regioner eller privata vårdgivare) som vill använda Primärvårdskvalitet behöver en teknisk lösning för inhämtning, beräkning och visualisering av data. Varje huvudman väljer själv vilken teknik man vill använda, antingen genom befintliga/nya system eller genom att anlita ett företag som kan hämta ut uppgifter ur journaler och andra källor för beräkning och visning.

Man åtar sig även att sända aggregerade uppgifter till den nationella databasen, att ta emot de nationella referensvärden som beräknas där och att återkoppla dem till vårdcentralerna. Huvuddelen av uppgifterna hämtas från patientjournalerna, men även andra källor kan användas. Kommunikationen mellan huvudmännen och den nationella databasen sker enligt fastställda specifikationer, ”tjänstekontrakt”.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR