Publicerad 11 november 2021

Indikatorlistor, diagnoskoder, foldrar

Primärvårdskvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder. De sammanfattas i dokument och foldrar på den här sidan.

Diagnoskoder i Primärvårdskvalitet

Informationen öppnas i ett Google-dokument.

Diagnoskoder

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset