Publicerad 18 januari 2023

FoKUS tema - Miljö och läkemedel

"Miljö och läkemedel" är ett avsnitt i PrimärvårdsKvalitet (PVQ) som består av ett urval av indikatorer som speglar läkemedel och miljö. Hållbarhet och miljöarbete i primärvården omfattar förstås mycket mer än det som mäts i miljöindikatorerna i PVQ. Det handlar till exempel om transporter, tillverkning av utrustning och läkemedel samt avfallshantering. Att undvika överdiagnostik och överbehandling är också viktiga delar av hållbarhetsarbetet.

Innehåll

Utgångspunkten för miljöindikatorerna är miljöbelastande läkemedel utifrån Kunskapsstödet ”Läkemedel och miljö” på Janusinfo.se som fokuserar på vattenförorening av läkemedel. Detta FoKUS-material tar upp tre vanliga läkemedel/ läkemedelsgrupper: SSRI, kinoloner och diklofenak och mått relaterade till användningen av dessa:

Ångest och Depression (befintliga indikatorer)

  • Läkemedelsbehandling
  • Samtalsbehandling
  • Levnadsvanor och handledd träning

Antibiotika (befintlig indikator)

  • Akut cystit som behandlats med kinoloner (kvinnor ≥15 år/ män)

NSAID (ny indikator 2023)

  • Andel Diklofenak av alla förskrivna NSAID

Exempel

Här några exempel på frågor som ni kan fördjupa er i när ni jobbar med miljöindikatorerna:

  • Hur stor andel av våra patienter med ny diagnos depression får samtalsbehandling? Hur många får läkemedelsbehandling? Skiljer det sig i olika åldersgrupper?
  • Hur ser det ut om personerna har samsjuklighet? Är det annorlunda för dessa än för hela gruppen med ny diagnos depression?
  • Hur många av våra patienter med ångest och samtidigt riskbruk av alkohol har fått rådgivning om levnadsvanor?
  • Hur stor andel av våra patienter med akut cystit får kinolonbehandling?
  • Ska vi titta på några stickprov i journalerna för att se varför vi valde just Diklofenak?

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i samtliga dokument och lägga in information om din egen verksamhet.

FoKUS Miljö och läkemedel Powerpoint, 789 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.