Publicerad 14 november 2022

FoKUS tema - Hypertoni

Varje år insjuknar ca 29 000 patienter i stroke i Sverige. Hypertoni, högt blodtryck, är en av riskfaktorerna för stroke vilket orsakar ett stort lidande för drabbade patienter och närstående. Hypertoni är även en riskfaktor för andra hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdom. Det är därför av stor vikt med god blodtryckskontroll.

Merparten av patienter med hypertoni behandlas inom primärvården och är vanligtvis en stor grupp som står för många besök på VC. Eftersom det är en stor patientgrupp ser också behoven olika ut och många patienter kan sköta mycket av vården själv med rätt stöd.

Blodtrycksmottagning

När en patient behandlas för högt blodtryck så testar man olika doser av medicin till dess att blodtrycket är tillbaka på en bra nivå. För att inte testperioden ska bli för tidskrävande så ville ansvariga på hälsocentralen i Ersboda hitta ett mer effektivt flöde mellan laboratoriet, läkarna och patienterna. Man bestämde att ansvarig läkare började med en utredning, ställde sen diagnos och gav första läkemedlet.

Om patienterna efter en månad inte visade på några förbättringar fick de besöka läkaren igen för en justerad dosering. Så fortsatte flödet med täta kontroller tills dess att patienterna mådde bra igen. Efter att blodtrycksmottagningen i Ersboda började med sin nya metod så har resultaten där varit bland de bästa i hela Västerbotten.

Film: Blodtrycksmottagning ringla.nu

Indikatorer i Primärvårdskvalitet

Data kan användas för att kartlägga hur vården ser ut idag för att kunna hitta förbättringsområden. Data är också intressant för att följa resultaten för patientgruppen och för att följa och utvärdera vårdcentralens arbete med patienter med hypertoni.

Indikatorerna för hypertoni

Quiz/Undersök

1. Hur har era resultat för indikatorerna utvecklat sig?

2. Hittas alla patienter med hypertoni?

2. Är det skillnad mellan hur väl blodtrycksmålen uppnås i olika patientgrupper, t.ex. diabetes, kranskärlssjukdom, genomgången TIA/Stroke/Blödning? Om det ser olika ut - vilka bakomliggande orsaker ser ni till det?

Diskutera

  1. Hur skulle resultaten kunna bli ännu bättre?
  2. På vilket sätt skulle ni i så fall behöva ändra era arbetssätt?
  3. Vilka personalgrupper har möjlighet att påverka resultatet? Kan fler inkluderas?

Lärande exempel - vad har andra VC gjort?

På Helsa VC Sundbyberg har ca 10% av de listade patienterna hypertoni. För att utveckla hypertonivården, främja mer egenvård och utnyttja personalresurser på bästa sätt togs en ny struktur fram som omfattade:

  • Omstrukturering av arbetsfördelning genom tillsättande av hypertoni-ansvarig sjuksköterska
  • Struktur för självskattning av levnadsvanor, blodprovstagning, gemensam journalmall,
  • Gemensam struktur för processen för patientens väg vid uppföljning och behandling av hypertoni

Material för nedladdning

Dokumenten nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumenten och lägga in information om din egen verksamhet.

FoKUS hypertoni (ppt) Powerpoint, 617 kB.

Hypertonimottagning på Helsa VC Sundbyberg (ppt) Powerpoint, 254 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.