Publicerad 25 januari 2022

FoKUS Del 4 - Förbättringsarbete

I FoKUS del 4 finns grunder för förbättringsarbete och några verktyg presenteras tillsammans med diskussionsfrågor. I artikeln längst ner finns mer att läsa om tillvägagångssätt vid förbättringsarbete steg för steg.

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 4 - Förbättringsarbete med PrimärvårdsKvalitet (PPT, 2 MB) Powerpoint, 2 MB.

I filmen nedan berättar Eva Törnvall och Magnus Oweling från Region Östergötland om Primärvårdskvalitet i praktiken.

Läs vidare

Distriksläkaren: Förbättringsarbete kräver regelbunden avsatt tid

Genombrott.nu - ett digitalt stöd med PGSA-metodiken

På genombrott.nu kan din arbetsplats skapa en gemensam plattform för era förbättringsarbeten. Metoden är välbeforskad och den troligtvis mest använda modellen för förbättringsarbete, PDSA-hjulet. Patienter och medarbetare kan enkelt SMS:a in idéer kring förbättringsarbete som samlas i idébanken. Titta gärna på deras introduktionsfilm.
Webbplats: genombrott.nu

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR