Publicerad 8 januari 2022

FoKUS Del 3 - Lär känna era data

Detta avsnitt handlar om hur vårdcentralens data kan påverkas till exempel genom hur man registrerar.

Innehåll FoKUS Del 3

Data i Primärvårdskvalitet hämtas automatiskt ur journalsystem (t ex diagnoskoder, KVÅ-koder, sökord med fasta alternativ, mätvärden), patientadministrativa system, förskrivningsdatabas med mera. Den data som resultatet för kvalitetsindikatorerna beräknas utifrån påverkas av den data som registreras in - ju bättre registrering, desto bättre bild av verkligheten avspeglas i resultaten.

Materialet nedan beskriver olika felkällor som kan påverka data, till exempel organisation, var data hämtas, registrering av diagnos och KVÅ-koder så att vårdcentralen utveckla förståelse för data, hur registrering påverkar och diskutera kring det.

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 3 - Stämmer våra data? Powerpoint, 641 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR