Publicerad 7 januari 2022

FoKUS Del 1 - Introduktion

FoKUS del 1 är en introduktion till Primärvårdskvalitet och hur en vårdcentral eller rehabenhet kan komma igång med att börja titta på verksamhetens data. Materialet finns för nedladdning i Powerpointformat.

Innehåll FoKUS Del 1

I presentationen nedan får du en introduktion till PrimärvårdsKvalitet med tillhörande diskussionsfrågor och quiz som underlättar att börja titta på egna data tillsammans i verksamheten.

Förutom kortversionen av Introduktionsfilmen, som finns på webbplatsens förstasida och i presentationen, finns en längre version. Filmen är ca 8 minuter.

Material för nedladdning

Dokumenten nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i samtliga dokument och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 1 - Introduktion till Primärvårdskvalitet för vårdcentraler (PPT, 600 kB) Powerpoint, 1 MB.

Del 1 - Introduktion till PrimärvårdsKvalitet för rehabenheter (PPT) Powerpoint, 1 MB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR