Publicerad 29 oktober 2021

Del 4 - Verktyg vid förbättrinsgsabete

Här finns information om olika verktyg och metoder som kan användas vid förbättringsarbete samt diskussionsfrågor. Missa inte länken längst ner till artikeln om tillvägagångssätt vid förbättringsarbete steg för steg.

Inspirerande exempel: Kontinuitetsförbättring på Helsa vårdcentral Sundbyberg

Primärvårdskvalitet kan användas till att följa upp förbättringsarbete på vårdcentralen.

I följande film berättar Chefläkare Johan Estberg om hur de har arbetat med Primärvårdskvalitet på Helsa vårdcentral för att åstadkomma en bättre kontinuitet och läkarbemanning.

Diskussionsfrågor

 • Vilka verktyg har vi behov av i vår verksamhet?
 • Vilka verktyg kan vara ett stöd för oss i våra pågående förbättringsarbeten?
 • Hur tar vi hjälp av patienterna i vårt förbättringsarbete?

Tips på verktyg som stöd i förbättringsarbetet

Genombrott

 • På genombrott.nu kan din arbetsplats skapa en gemensam plattform för era förbättringsarbeten
 • Genombrott.nu utgår från en välbeforskad och den troligtvis mest använda modellen för förbättringsarbete, PDSA-hjulet
 • Patienter och medarbetare kan enkelt SMS:a in idéer kring förbättringsarbete som samlas i idébanken. Titta gärna på deras introduktionsfilm.

  webbplats: genombrott.nu

Att leda för bästa möjliga vård

Innovationsguiden

 • En hel del problem kräver helt nya sätt att tänka för att de ska kunna lösas
 • Innovationsguiden är ett verktyg som guidar din verksamhet igenom hela den processen steg för steg.

  webbplats: innovationsguiden

Ringla

 • På www.ringla.nu kan du följa vad andra har gjort för att förbättra vården för sina patienter.

  webbplats: ringla.nu

Patienten – den viktigaste medspelaren

 • På QRCs (Kvalitetsregistercentrum Stockholm-Gotland) hemsida finns stöd och tips på hur man på olika sätt kan förbättra vården tillsammans med patienterna, något som man ibland glömmer bort i förbättringsarbetet.

  Webbplats: QRC

Prioriteringsstöd

 • På prioriteringsstöd.skl.se kan du mata in dina idéer kring förbättringsarbete och gradera dem utifrån effekt och insats för att lättare kunna avgöra var ni ska börja någonstans.

  Webbplats: prioriteringsstöd

Svensk Förening för AllmänMedicin - SFAM

 • SFAM har gjort ett antal poddar om olika allmänmedicinska områden, där flera handlar om förbättringsarbete. Sök på ”SFAM”
 • I SFAM finns Kvalitet- och patientsäkerhetsrådet, som årligen anordnar Nationella kvalitetsdagen för primärvård, där goda exempel på förbättringsarbeten presenteras.

  Nationella kvalitetsdagar SFAM

 • Rådet har även samlat metoder för förbättringsarbete

  Metoder för förbättringsarbete SFAM

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 4 - Verktyg vid kvalitetsarbete (PPT, 3 MB) Powerpoint, 3 MB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset