Publicerad 25 oktober 2021

Del 3 - Stämmer vår data?

Detta avsnitt handlar om hur vårdcentralens data kan påverkas till exempel genom hur man registrerar.

Bakgrundsfakta

Data i Primärvårdskvalitet hämtas automatiskt ur journalsystem (t ex diagnoskoder, KVÅ-koder, sökord med fasta alternativ, mätvärden), patientadministrativa system, förskrivningsdatabas med mera.

Den data som resultatet för kvalitetsindikatorerna beräknas utifrån påverkas av den data som registreras in - ju bättre registrering, desto bättre bild av verkligheten avspeglas i resultaten.

Diskutera

  • För att få korrekt data är det viktigt att registrera rätt. Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och olika sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?
  • Vilka yrkeskategorier på vårdcentralen registrerar diagnos, KVÅ-koder och olika sökord?
  • Titta på prevalensen för någon av de kroniska sjukdomarna, är det någon där ni ligger lågt i förhållande till andra vårdcentraler?
  • Vad kan det finnas för möjliga orsaker till det?
  • Är det något i vårt mönster vi måste ändra?
  • Gå in på Tolkning av data - vilka faktorer påverkar olika slags variation på vårdcentralen?

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 3 - Stämmer våra data? Powerpoint, 281 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset