Publicerad 29 oktober 2021

Del 2 - Användningsområden

Med hjälp av materialet nedan kan ni komma närmare i hur data i Primärvårdskvalitet kan användas på den egna verksamheten, för att förstå och lära sig mer om den och hur man kan förändra det.

Bakgrund

Primärvårdskvalitet kan användas på många sätt i förbättringsarbetet - som t.ex. följa upp vården av egna patienter, identifiera och prioritera förbättringsområden, basera beslut på fakta, kollegial dialog och fortbildning, vetenskapliga arbeten, samverkan mellan vårdcentraler samt visa vad vi gör i primärvården.

Att använda Primärvårdskvalitet

I filmen berättar distriktsläkare Jan Hasselström om de olika användningsområdena för Primärvårdskvalitet. Ca 2 minuter.

Diskussionsfrågor

  • Vilka användningsområden ser du i ditt arbete?
  • Vad behöver vi göra på vårdcentralen för att organisera vårt kvalitetsarbete?
  • Titta på era resultat i PrimärvårdsKvalitet, är det något särskilt område som sticker ut och som vi behöver förbättra?
  • Ett stöd till detta kan vara att sortera in områdena i fyrkanten för att lättare kunna prioritera

Quiz

Använd Primärvårdskvalitet för att svara på frågorna.

  • Är vi bra på att ställa etiologisk diagnos vid bensår?
  • Har vi missat att behandla några patienter med förmaksflimmer som borde ha antikoagulantia?
  • Är det en lagom andel patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel vid ångest eller depression?
  • Finns det några patienter med demens som har psykofarmakologiska läkemedel?
  • Hur stor andel av våra patienter som haft TIA eller ischemisk stroke behandlas med statin?

Fördjupning - Att arbeta med förbättringsarbete och data

Som fördjupning kan man titta på nedan korta animerade film som handlar om kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete, ca 4 min

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 2 - Användningsområden Powerpoint, 2 MB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset