Publicerad 12 januari 2022

FoKUS - ett sätt att lära och utveckla

Hur omvandlar man data till friskare patienter? FoKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan och är ett material som har tagits fram för att stödja den omvandlingen med hjälp av Primärvårdskvalitet. Nedan finns stöd för att komma igång.

FoKUS-materialet omfattar kom-igång-stöd samt teman som speglar olika områden i Primärvårdskvalitet eller andra viktiga frågor i primärvården. Materialet är tänkt att användas på till exempel arbetsplatsträffar och andra möten och varje del tar ca 30-60 minuter att genomföra. Nedan finns Kom-igång-materialet som består av fyra delar och till höger finns de olika FoKUS-teman.

FoKUS Kom-igång

Kom igång med att använda Primärvårdskvalitet genom att gå igenom och använda stödmaterialet nedan. Stödmaterialet vänder sig till medarbetare och chefer på vårdcentraler som vill börja använda Primärvårdskvalitet och lära sig mer om hur data kan användas i förbättringsarbetet på vårdcentralen.

FoKUS - temaområden

FoKUS-materialet omfattar teman som speglar olika områden i Primärvårdskvalitet eller andra viktiga frågor i primärvården. Varje FoKUS-del innehåller information, stödfrågor för dialog och gemensamt lärande, fördjupning och lärande exempel. Materialet går även att ladda ner i power-pointformat, så att man själv kan göra ändringar utifrån sina egna förutsättningar.

Om du har material att bidra med till något område får du gärna kontakta oss.

primarvardskvalitet@skr.se

Följande områden ingår hittills i FoKUS temaområden, läs mer om respektive område via menyn:

 • Hjärtsvikt
 • Hypertoni
 • Infektion:
  Akut mediaotit
  Bronkit och pneumoni
  Cystit hos kvinnor
  Cystit hos män
  Cystit hos äldre
 • Patientsäkerhet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR