Publicerad 27 januari 2022

FoKUS Del 2 - Användningsområden

Med hjälp av materialet i Powerpointformat nedan kan ni tillsammans undersöka närmare hur data i Primärvårdskvalitet kan användas i den egna verksamheten för att förstå och lära sig mer om den och hur man kan förändra den.

Innehåll FoKUS Del 2

Primärvårdskvalitet kan användas på många sätt i förbättringsarbetet - som t.ex. följa upp vården av egna patienter, identifiera och prioritera förbättringsområden, basera beslut på fakta, kollegial dialog och fortbildning, vetenskapliga arbeten, samverkan mellan vårdcentraler samt för att visa vad vi gör i primärvården. Detta beskrivs i FoKUS Del 2 med tillhörande diskussionsfrågor, fördjupande korta filmer och slutligen ett quiz som kan användas för att börja använda data.

Filmen nedan finns med i materialet, där distriktsläkare Jan Hasselström berättar om de olika användningsområdena för Primärvårdskvalitet. Ca 2 minuter.

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 2 - Användningsområden Powerpoint, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.