Publicerad 10 december 2021

Vårdcentral och rehab

Primärvårdskvalitet gör ingen nytta om det inte används och omsätts i verksamheten, vilket kan göras på många olika sätt. Ett stödmaterial som kallas FoKUS - Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan har tagits fram och syftar till att stödja omvandlingen från data till hälsa med hjälp av Primärvårdskvalitet.

Primärvårdskvalitet har många användningsområden

I filmen berättar distriktsläkaren Jan Hasselström hur PrimärvårdsKvalitet har använts på den vårdcentral där han arbetar. Till exempel för att följa upp vården av egna patienter, för kollegial dialog och vetenskapliga arbeten. I filmen berättar distriktsläkare Jan Hasselström om hur Storvretens vårdcentral har använt PrimärvårdsKvalitet. Ca 2 minuter.

 

Primärvårdskvalitet speglar bredden i primärvården

Primärvårdskvalitet visar hur bred verksamheten i primärvården faktiskt är - både vad gäller patienter och professioner. Kvalitetsdata för såväl infektionssjukdomar, rehab som kroniska sjukdomar tillgängliggörs. Särskilt viktiga patientgrupper uppmärksammas genom indikatorerna för samsjuklighet, kontinuitet och sköra äldre. I filmen berättar olika läkare, utvecklingschefer, fysioterapeuter och specialister om Primärvårdskvalitet. Filmen är ca 3 min lång.


 

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR