Publicerad 27 oktober 2021

FoKUS-material Infektion

Hur omvandlar man data till friskare patienter? FoKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan och är ett material som har tagits fram för att stödja den omvandlingen med hjälp av Primärvårdskvalitet. Nedan finns stöd för att komma igång.

FoKUS tema - Infektion är tänkt att användas av arbetsgrupper på vårdcentralen som vill arbeta med förbättringsarbete rörande infektioner och användning av antibiotika. Varje del tar ca 60 minuter att genomföra och består av bland annat beskrivning av indikatorn, patientfall, gruppfrågor om handläggningsrutiner samt länkar till filmer och merläsning. Se länkar till de olika indikationsområdena nedan.

Hör gärna av dig om du synpunkter på materialet.

primarvardskvalitet@skr.se

FoKUS tema - Infektioner:

Bronkit och Pneumoni

Akut mediaotit

Cystit hos kvinnor

Cystit hos män

Cystit hos äldre

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR