Publicerad 26 januari 2023

Tidigare revisioner

Dokument från tidigare års indikatorrevisioner.

Varje år genomförs en indikatorrevision då vissa indikatorer justeras utifrån nytillkomna riktlinjer, nya indikatorer lanseras eller justeringar av befintliga indikatorer görs för att öka validiteten. Här hittar du dokument som har publicerats vid tidigare års revisioner.

Sammanfattning indikatorer

2021 Sammanfattning av indikatorerna (Excel) Excel, 23 kB.

2020 Sammanfattning av indikatorerna (PDF) Pdf, 361 kB.

2019 Sammanfattning av indikatorerna (PDF) Pdf, 169 kB.

2018 Sammanfattning av indikatorerna (PDF) Pdf, 116 kB.

2017 Sammanfattning av indikatorerna (PDF) Pdf, 53 kB.

2016 Sammanfattning av indikatorerna (PDF) Pdf, 145 kB.

Dokument tillhörande indikatorrevisioner 2016-2022

Dokumenten nedan kräver att du har program som kan öppna Excel-filer.

2022

KVÅ-koder i PrimärvårdsKvalitet 2022, (Excel) Excel, 38 kB.

Uppdateringar inför 2022 , (Excel) 851 kB. Excel, 851 kB.

Sammanfattning nyheter och ändringar 2022, (PDF) 600 kB. Pdf, 600 kB.

2021

Fullständig lista indikatorer Primärvårdskvalitet 2021, (Excel) 1 MB Excel, 1 MB.

2020

2020 Fullständig lista indikatorer PrimärvårdsKvalitet 2020, inklusive KIK-länkar och ID:n Excel, 50 kB.

2020 Loggbok för indikatorrevisionen Excel, 19 kB.

2019

2019 Diagnoslistor Excel, 103 kB.

2019 Indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet, fullständig förteckning inklusive indikator-ID:n Excel, 60 kB.

2019 Loggbok för indikatorrevisionen Excel, 60 kB.

2018

2018 Diagnoslistor Excel, 94 kB.

2018 Indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet, fullständig förteckning inklusive indikator-ID:n och loggbok för ändringar Excel, 84 kB.

2017

2017 Nya och uppdaterade indikatorer med länkar till kvalitetsindikatorkatalogen Excel, 73 kB.

2016

2016 Indikatorer med länkar till kvalitetsindikatorkatalogen Excel, 59 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.