Publicerad 30 oktober 2020

Upphettning och mikrobiologiska faror

Virus, jästsvampar, mögelsporer och bakterier dör vid kokning. Bakterier börjar dö redan vid +60°C, men då tar det betydligt längre tid än vid t.ex 100°C.

Vissa mikroorganismer bildar gifter, som kan vara värmestabila. Då hjälper inte upphettning för att minimera faran. Värmestabila toxiner finns kvar i maten efter upphettning.

Sporer från bakterierna Bacillus och Clostridium överlever kokning. Därför är det viktigt med en snabb nerkylning och att maträtten sedan förvaras kallt fram till servering eller återupphettning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset