Publicerad 16 oktober 2020

Planlösning

Inför en nybyggnation eller en ombyggnad av ett kök är det viktigt att tänka igenom hur verksamhetens dygnsrytm, veckorytm och bemanning kommer att se ut. Ett välplanerat kök, där arbetet underlättas, minskar stress och gynnar i förlängningen även matsäkerheten och ekonomin.

Ett sätt att arbeta med planlösningen och flödena kan vara att ta en egen arbetskopia av ritningen och rita in, gärna med olika färger, hur flödena blir i verksamheten. Personal, matvaror, disk och avfall är exempelvis bra att rita in för att kunna planera för ett smidigt arbete med så lite korsande flöden som möjligt. Då kan ni se om det blir många ”krockar” i ett utrymme eller om personalen måste gå en halv mil innan salladsbuffén är färdig.

Tillräckligt med arbetsytor är viktigt både för matsäkerheten och det praktiska arbetet. Om ni exempelvis har ugnar som tillsammans rymmer 36 bleck samtidigt, så måste det finnas plats att förbereda alla dessa bleck på ett rationellt sätt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset